Otevřete-li encyklopedii na stránce teorie chaosu, dočtete se následujícího: „V matematice a fyzice se teorie chaosu zabývá chováním jistých nelineárních dynamických systémů, které (za jistých podmínek) vykazují jev známý jako chaos, nejvýznamněji charakterizovaný citlivostí na počáteční podmínky.“ Německá vývojářská skupina blurredVision pravděpodobně uznala, že takováto definice je příliš matoucí na to, aby z ní něco hráči měli a rozhodli se proto předvést teorii v logické hře Chaos Theory.

Celý článek »